Sjøforsvaret er svekket

For tiden er Sjøforsvarets fregattvåpen redusert med 20%, men i praksis dobbelt så mye. En av fregattene ligger nemlig allerede som deleskip ved kai i Bergen, og ingen kan i dag si om KNM Helge Ingstad kan repareres. I alle fall vil det bli svært kostbart og ta tid. I verste fall kan vraket fungere … Fortsett Sjøforsvaret er svekket

MINNEORD JOACHIM HOLMBOE RØNNEBERG

Leder i Sunnmøre forsvarsforening har skrevet minneord om Joachim Rønneberg og jeg har fått tillatelse til å sette inn linken som ble sendt avisa Nytt i Uka. Avisa har sendt meg minneordet.    Anton Iversen MINNEORD JOACHIM HOLMBOE RØNNEBERG Joachim Rønneberg ble født 30.08.1919. Familien Rønneberg var en av Ålesunds mest kjente handelsfamilier. Ved krigens … Fortsett MINNEORD JOACHIM HOLMBOE RØNNEBERG