MINNEORD JOACHIM HOLMBOE RØNNEBERG

Leder i Sunnmøre forsvarsforening har skrevet minneord om Joachim Rønneberg og jeg har fått tillatelse til å sette inn linken som ble sendt avisa Nytt i Uka. Avisa har sendt meg minneordet.    Anton Iversen

MINNEORD JOACHIM HOLMBOE RØNNEBERG

Joachim Rønneberg ble født 30.08.1919. Familien Rønneberg var en av Ålesunds mest kjente handelsfamilier.

Ved krigens utbrudd 9.april 1940 så Joachim raskt at han måtte ut å forsvare landet sitt.  Rønneberg ble tatt opp Norwegian Independent Company No. 1 i 1941.  Senere kjent som Kompani Linge. Her var han helt til krigens slutt.

Joachim fikk militære opplæring i sabotasje mot tyske mål i Norge. Det var en særdeles streng opplæring, jeg vil nesten si at det var på kanten av Genevkonvensjonen, men likevel definert som akseptabel i nærstrid.

Ledertalentet til Rønneberg ble tidlig oppdaget. Da operasjon kalt Grouse bestående av 41 engelskmenn totalt mislyktes med sabotasjen mot Norsk Hydros anlegg på Rjukan 1. oktober 1942, valgte engelskmennene å benytte en annen form for fremrykning mot Rjukan. Oppgaven falt på Rønneberg.

Planlegging, gjennomføring og tilbaketrekningen

Å lede i krig er definert i tre ordrer. Ordre om forberedelse, varslingsordren, selve operasjonsplanen, og tilbaketrekningen. I tillegg hadde Rønneberg behov for en støttefunksjon i forbindelse med selve sabotasjen.

Arbeidet med «operasjon Gunnerside» og gjennomføringen av disse tre fasene, har gjort Rønneberg kjent i hele verden.

Sabotasjeoppdraget ble fullført natten til 28.februar1943. Rønneberg planla de to første ordrene om forberedelse og varslingsordren.

Hva de skulle ha med, hvordan transportere og pakke utstyret, samt bekledning og vinterutstyr. Arbeidet Rønneberg la ned i forberedelsen til operasjonen er mesterlig.  En detalj nevnes. Han fant det nødvendig å ta med en god kjettingtang. Det skulle vise seg å være avgjørende for aksjonens suksess.

Anslaget mot Hydro

Da sabotasjegruppen var på vei mot Rjukan, traff de uventet på en tjuvjeger. Han gikk rett på gruppen, som hadde trukket seg tilbake til sitt skjulested. Dette ble et alvorlig problem.

Dersom gruppen tar en feil beslutning, og tjuvjegeren varsler tyskerne om en mulig sabotasjegruppe, risikerer gruppen og Rønneberg å bli stilt for krigsrett i etterkant.

Skal de ta livet av ham? Her har vi mye å lære av Rønnebergs vurdering. Tjuvjegeren ble tatt under forhør, og signerte dette forhøret med beskjed om at tjuvjegeren måtte forsvinne videre inn på vidda. Fra da av og frem til forventet anslag mot Hydro, mente gruppen de hadde tidsfordel.

Anslaget mot Hydros tungtvannsproduksjon

Her handler gruppen ledet av Rønneberg ut fra terrengvurderinger og minimal oppmerksomhet. Gjennomfører oppdraget. Her kommer ordet støttefunksjon som jeg nevnte tidligere inn. Rønneberg delte gruppen slik at noen utpekte gikk inn i Hydro for å utføre selve sabotasjen, mens støttegruppen, med alle sine våpen og ammunisjon, ble plassert slik at nesten enhver tysk framrykning mot fabrikken ble umulig. Gruppen løste ikke et skudd, og sabotasjen gikk uten store vanskeligheter.

 

Oppmerksomheten rundt oppdraget.

Internasjonalt vakte oppdraget og gjennomføringen også under krigen stor oppmerksomhet. Det ble sagt at Kong Håkon ba om en egen brif på gjennomføringen.

Sett i nasjonal sammenheng er det viktig å forstå en annen side av oppdraget. Norge hadde ikke en hær som kunne ta kampen opp mot tyskerne. I ettertid er kanskje «gutta på skauen» mer kjent.

Strategisk kan man definere Rønneberg sitt oppdrag som det man militært kaller angrep på et kritisk punkt. Dette hadde Norge kapasitet til gjennom Rønneberg. Det er ikke tvil om at dette var et kritisk punkt unger krigen. Det er noe å lære av slike militære analyser.

Joackim Rønneberg som menneske.

Joachim Rønneberg valgte en sivil karriere etter krigen, og ikke en militær. Personlig mener jeg at Rønneberg ville ha nådd svært langt i militæret.  Det var mange gode offiserer fra andre verdenskrig som valgte å forlate forsvaret, tross svært gode CV-er.

Rønnebergs andre viktige oppdrag i slutten krigen, var etablering av basen i Rauma og Gudbrandsdalen. Basen ble ledet fra Fieldfare-hytten i Veltdalen. Rønneberg ble syk og sendt tilbake til London. På frigjøringsdagen satt han i parken overfor parlamentet i London. Det gjorde dypt inntrykk på ham å se flagget som vaiet over parlamentet. I 2012 fikk Rønneberg derfor dette spesielle flagget overrakt av britiske myndigheter og offiserer.

Helt frem til det siste mottok Rønneberg brev og forespørsler fra hele verden. I 2010 fikk Rønneberg møte med dronning Elisabeth.

Som områdesjef i HV tok jeg initiativ til at han årlig ble invitert til i befals- og offisersamlinger.

På 70-tallet startet Rønneberg å dele sine krigserfaringer. Han reiste rundt i skoleklasser og fortalte om krigen, dens grusomheter og ikke minst: – kravet om at nasjonen alltid må være forberedt.

Dekorasjoner og ære

Joachim Rønneberg har den høyeste militære dekorasjon gitt en norsk soldat.  Han har fått St.Olvs-ordenen, samt flere utenlandske medaljer og utmerkelser.

Den tyske generalen som inspiserte anslaget mot Hydros tungtvannsproduksjon definerte tungtvannssabotasjen som 100%  perfekt gjennomført. En bedre attest kan Rønneberg neppe ha ventet seg.

Ettermæle

Joachim Rønnebergs ettermæle må tas vare på. Sunnmøre Forsvarsforening har noen tanker om hvordan vi kan gjøre dette.

Rådhuset i Ålesund står på tomten til familiens hjem. Rådhusplassen bør få navnet «Løytnant Joachim Rønnebergs plass».

Et militært fartøy kunne jo bære hans navn. Vi sunnmøringer er jo ikke fri for visjoner.

Med Rønneberg har det siste tidsvitne, deltager og lederen i «Gunnerside» gått bort. Oppdraget var gitt av vestmaktenes øverste leder, sir Winston Churchill.

Vi lyser fred over Joachim Rønnebergs minne.

Sunnmøre Forsvarsforening

Per O. Hofseth