Behold korvettene!

Mye tyder på at det vil være nødvendig å beholde de seks hurtiggående kystkorvettene også etter 2025 da de etter et stortingsvedtak skal fases ut. Situasjonen for Marien er betydelig forverret etter KNM Helge Ingstads havari. På papiret sitter Sjøforsvaret nå igjen med fire fregatter, men en har allerede begynt å plukke deler fra en. Med tre fregatter tilbake kan en i verste fall – til tider – oppleve at en blir brukt til opplæring og en er inne til vedlikehold og reparasjon. Da vil en sitte igjen med en fregatt pluss kystvakten og noen få ubåter som nok er modne for utskifting hvis korvettene – marinens nyeste fartøyer – fases ut.

Jeg tviler også sterkt på at alle seks ubåtene nå kan operere i aktiv tjeneste samtidig. Sjansene for at KNM Helge Ingstad noen gang vil bli satt i drift, er vel heller små, en eventuell reparasjonen vil i hvert fall ikke bli en billig affære, og penger til nybygg finnes ikke på noe budsjett. Nybygg tar også tid og koster milliarder! 

Forsvarssjefen var nok også inne på dette da han i sin tale i Oslo Militære samfund nylig uttalte at «vi må vurdere om vi i dagens sikkerhetspolitiske situasjon kan tillate oss å fase ut eldre plattformer før de nye er innfaset og operative». På møtet hevdet han også at «dagens forsvar hverken er i stand til å dekke Norges sikkerhetsbehov eller økte krav fra NATO». Vi trenger både flere fotsoldater og en større marine.

I Aftenposten 23/1 er representanter for flere partier (SP, FRP og Høyre) i hvert fall ikke fremmed for tanken å beholde korvettene. Og fra AP-hold hevdes det at det er «behov for en ny vurdering av tilgangen på marinefartøyer». Dagens sikkerhetspolitiske situasjon, vår beliggenhet og lange kyst tilsier en Marine som har et større omfang enn tiltenkt – etter 2025. En kan ikke gå ut ifra at hypermoderne fly kan dekke alle våre sikkerhetsbehov! 

Nils Tore Gjerde, medlem av Romsdal forsvarsforening