Dagskonferansen i Molde

Fredag den 15. februar 2019 ble det gjennomført en Dagskonferanse om forsvars- sikkerhet og beredskap ved Romsdal videregående skole.

Over 100 personer deltok på konferansen som hadde et høyt faglig nivå på foredragsholderne. programmet og bilder vil bli lagt ut senere.