Kystforsvaret

Vi trenger et maritimt kystforsvar!

I årets siste nummer av Norges forsvar – organ for Norges forsvarsforening – påpeker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen at dette mangler vi. Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) har ifølge han absolutt ingen tiltak for å styrke forsvaret i kystsonen. Fem små båter fra Indre kystvakt skal dekke en kystlinje på 102 000 kilometer.  Vi må ha reell kontroll i kystsonen. Russland har vist stor interesse for vår kystlinje og norske rederier de siste årene. Og landet har også lenge vist at det har både evne og vilje til å utnytte gråsonen mellom krig og fred, fjr både Georgia og Ukraina.  Uansett hvor mye russerne blånekter, Russland er de facto i krig med Ukraina på 6. året! Viktige norske transportveier og ressurser ligger langs kysten, og selv enkle grep kan skape store problemer for både sivil og militær virksomhet.

Heimevernet er som kjent mer enn halvert, og Kystartilleriet har for lenge siden gått over i historien.  Sjøheimevernet med sine 130 fartøyer og 160 kystmeldestasjoner ble avviklet i løpet av 2017. 80 millioner kroner kostet det årlig å opprettholde SHV, en tvilsom innsparing spør du meg. Og så skal også de seks kystkorvettene fases ut i 2025. Forstå det den som kan!

Vi står altså igjen med et moderne luftforsvar, en mindre hær langt inne på land og en marine langt ute på havet. Kysten ligger åpen, og kontrollerer du kysten, kontrollerer man Norge, er Ulriksens konklusjon. Ikke så vanskelig å tiltre.

Botemidlene behøver ifølge Ulriksen ikke å koste så mye. Hæren må få tilgang til noen av de enorme sivile ressursene i kyst- og offshoreflåten. Sjøforsvaret får litt færre fregatter, men mange relativt billige båter som fungerer innaskjærs. Og skal dette lykkes, må forsvarsgrenene i mye større grad snakke sammen!!

 Nils Tore Gjerde, medlem av Romsdal forsvarsforening.