Årsmøte i Romsdal forsvarsforening

Årsmøte i Romsdal forsvarsforening vil bli avviklet mandag den 2. mars 2020 kl. 18.00 på Frivilligsentralen – Vektergata 1-3 i Molde.
Vanlige årsmøtesaker. Orientering av leder fra ledermøte på Gardermoen.

Styret