Sjøforsvaret – Marinens framtid

Forsvarsjefen har bestemt at tre av Marinens firefregatter ikke får seile. Disse skal ligge ved kai når detavgjøres om de er i stand til å fortsette aktiviteten somfør. Har besetningene den nødvendige kompetanse,virker utstyret og er rutinene for det uforutsetteinnlært? Alt dette skjer nok på bakgrunn av havariet tilKNM Helge Ingstad. Den fjerde fregatten er … Fortsett Sjøforsvaret – Marinens framtid