Bergen Engines – Stopp salget!

Mange er bekymret for konsekvensene av salget av Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International. Selskapets hovedkontor ligger i Moskva, og blant dets største kunder har vært den russiske staten. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) uttaler at det kan være en «betydelig nasjonal risiko».

Som kjent produserer bedriften blant annet skipsmotorer som er levert til flere kystvaktfartøy samt spionskipet Marjata. TMH International skal ikke bare ivareta virksomheten, men også service-organisasjonen som står for vedlikehold og levering av reservedeler. Har ikke dette en vesentlig betydning for rikets sikkerhet, så vet ikke jeg. Ikke rart at Forsvaret reagerer. Det burde også regjeringen gjøre ved å stoppe salget. «Forsvarspartiet» Høyre kan ikke la dette passere!

Nils Tore Gjerde, medlem av Romsdal Forsvarsforening