Nyheter

Kystforsvaret

Vi trenger et maritimt kystforsvar! I årets siste nummer av Norges forsvar – organ for Norges forsvarsforening – påpeker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen at dette mangler vi. Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) har ifølge han absolutt ingen tiltak for å styrke forsvaret i kystsonen. Fem små båter fra Indre kystvakt skal dekke en kystlinje på 102 000 … Fortsett Kystforsvaret

Dagskonferansen i Molde

Fredag den 15. februar 2019 ble det gjennomført en Dagskonferanse om forsvars- sikkerhet og beredskap ved Romsdal videregående skole. Over 100 personer deltok på konferansen som hadde et høyt faglig nivå på foredragsholderne. programmet og bilder vil bli lagt ut senere.