Nyheter

Bergen Engines – Stopp salget!

Mange er bekymret for konsekvensene av salget av Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International. Selskapets hovedkontor ligger i Moskva, og blant dets største kunder har vært den russiske staten. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) uttaler at det kan være en «betydelig nasjonal risiko». Som kjent produserer bedriften blant annet skipsmotorer som er levert til flere … Fortsett Bergen Engines – Stopp salget!

Sjøforsvaret – Marinens framtid

Forsvarsjefen har bestemt at tre av Marinens firefregatter ikke får seile. Disse skal ligge ved kai når detavgjøres om de er i stand til å fortsette aktiviteten somfør. Har besetningene den nødvendige kompetanse,virker utstyret og er rutinene for det uforutsetteinnlært? Alt dette skjer nok på bakgrunn av havariet tilKNM Helge Ingstad. Den fjerde fregatten er … Fortsett Sjøforsvaret – Marinens framtid

Kystforsvaret

Vi trenger et maritimt kystforsvar! I årets siste nummer av Norges forsvar – organ for Norges forsvarsforening – påpeker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen at dette mangler vi. Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) har ifølge han absolutt ingen tiltak for å styrke forsvaret i kystsonen. Fem små båter fra Indre kystvakt skal dekke en kystlinje på 102 000 … Fortsett Kystforsvaret