Nyheter

Årsmøte i Romsdal forsvarsforening

Årsmøte i Romsdal forsvarsforening vil bli avviklet mandag den 2. mars 2020 kl. 18.00 på Frivilligsentralen - Vektergata 1-3 i Molde. Vanlige årsmøtesaker. Orientering av leder fra ledermøte på Gardermoen. Styret

Kystforsvaret

Vi trenger et maritimt kystforsvar! I årets siste nummer av Norges forsvar – organ for Norges forsvarsforening – påpeker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen at dette mangler vi. Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) har ifølge han absolutt ingen tiltak for å styrke forsvaret i kystsonen. Fem små båter fra Indre kystvakt skal dekke en kystlinje på 102 000 … Fortsett Kystforsvaret

Dagskonferansen i Molde

Fredag den 15. februar 2019 ble det gjennomført en Dagskonferanse om forsvars- sikkerhet og beredskap ved Romsdal videregående skole. Over 100 personer deltok på konferansen som hadde et høyt faglig nivå på foredragsholderne. programmet og bilder vil bli lagt ut senere.

Behold korvettene!

Mye tyder på at det vil være nødvendig å beholde de seks hurtiggående kystkorvettene også etter 2025 da de etter et stortingsvedtak skal fases ut. Situasjonen for Marien er betydelig forverret etter KNM Helge Ingstads havari. På papiret sitter Sjøforsvaret nå igjen med fire fregatter, men en har allerede begynt å plukke deler fra en. … Fortsett Behold korvettene!