Nyheter

Sjøforsvaret er svekket

For tiden er Sjøforsvarets fregattvåpen redusert med 20%, men i praksis dobbelt så mye. En av fregattene ligger nemlig allerede som deleskip ved kai i Bergen, og ingen kan i dag si om KNM Helge Ingstad kan repareres. I alle fall vil det bli svært kostbart og ta tid. I verste fall kan vraket fungere … Fortsett Sjøforsvaret er svekket

MINNEORD JOACHIM HOLMBOE RØNNEBERG

Leder i Sunnmøre forsvarsforening har skrevet minneord om Joachim Rønneberg og jeg har fått tillatelse til å sette inn linken som ble sendt avisa Nytt i Uka. Avisa har sendt meg minneordet.    Anton Iversen MINNEORD JOACHIM HOLMBOE RØNNEBERG Joachim Rønneberg ble født 30.08.1919. Familien Rønneberg var en av Ålesunds mest kjente handelsfamilier. Ved krigens … Fortsett MINNEORD JOACHIM HOLMBOE RØNNEBERG

Besøk om bord i fregatten KNM «Otto Sverdrup»

Fregatten «Otto Sverdrup» var på tur fra Svalbard via Tromsø til Håkonsvern (Bergen). Fregatten skulle gjøre et kort opphold i Ålesund, torsdag den 20. september. Etter initiativ av Per Hofseth (leder Sunnmøre Forsvarsforening), skulle det arrangeres omvisning ombord for ordførere og videregående skoler. Skipet skulle kaste loss for Bergen klokken 1800. En personlig invitasjon til … Fortsett Besøk om bord i fregatten KNM «Otto Sverdrup»

Kystberedskapen svekket…

Vår tidligere og pliktoppfyllende sekretær i Romsdal forsvarsforening gjennom mange år Nils Tore Gjerde, har skrevet et leserinnlegg om Kystberedskap. Dette har han sendt til mange forskjellige aviser som har tatt innlegget inn. Han har gitt lederen tillatelse til å legge innlegget inn på Romsdal forsvarsforening sin hjemmeside da leder mente at innlegget var meget … Fortsett Kystberedskapen svekket…