Nyheter

Dagskonferansen i Molde

Fredag den 15. februar 2019 ble det gjennomført en Dagskonferanse om forsvars- sikkerhet og beredskap ved Romsdal videregående skole. Over 100 personer deltok på konferansen som hadde et høyt faglig nivå på foredragsholderne. programmet og bilder vil bli lagt ut senere.

Behold korvettene!

Mye tyder på at det vil være nødvendig å beholde de seks hurtiggående kystkorvettene også etter 2025 da de etter et stortingsvedtak skal fases ut. Situasjonen for Marien er betydelig forverret etter KNM Helge Ingstads havari. På papiret sitter Sjøforsvaret nå igjen med fire fregatter, men en har allerede begynt å plukke deler fra en. … Fortsett Behold korvettene!

MINNEORD JOACHIM HOLMBOE RØNNEBERG

Leder i Sunnmøre forsvarsforening har skrevet minneord om Joachim Rønneberg og jeg har fått tillatelse til å sette inn linken som ble sendt avisa Nytt i Uka. Avisa har sendt meg minneordet.    Anton Iversen MINNEORD JOACHIM HOLMBOE RØNNEBERG Joachim Rønneberg ble født 30.08.1919. Familien Rønneberg var en av Ålesunds mest kjente handelsfamilier. Ved krigens … Fortsett MINNEORD JOACHIM HOLMBOE RØNNEBERG