Bilde over: Styret i Romsdal forsvarsforening og NVIO medlemmer sammen på Setnesmoen i styremøte i april 2017 for å diskutere blant annet Landmaktutredningen og forslag til Forsvarsplanen som skulle behandles i Stortinget om høsten.

Styresammensetning etter årsmøte i 2019:

Leder Anton Iversen – 900 96 091 – post@antoniversen.no

Nestleder May Staurset – 95702568 – mstaurset@mil.no

Sekretær Harald Valved – 95864411 – hvalved@gmail.com

Styremedlem Ole Johan Ytterhaug – 93422559 – o.j.ytterhaug@gmail.com

Kasserer Terje Holseter – 92492952 – I-birgho@online.no

  1. varamedlem Anne Lise Johnsen – 41248664 – anlijohnsen@gmail.com
  2. varamedlem Arne Oterholm –  41445918 – arne.otterholm@gmail.com             Valgkomite oppnevnt av styret til årsmøte 2020:
    Ivar Jenset, Midsund, Lars Kjersem, Vestnes og Ivan Roger Hovde, Molde